استاندارد 2909

استاندارد شماره ۱-۲۹۰۹ + دانلود فایلpdf

/
استاندارد ملی شماره 2909-1 تحت عنوان «سقف های تیرچه بلوک – خرپا…